Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
De therapeut bekijkt het kind vanuit verschillende invalshoeken tegelijk.

        Ontspanningstherapeuten onderzoeken en behandelen de stress waaronder een kind lijdt

        Gedragstherapeuten richten zich op het aan- en afleren van gedrag

        Psycho-analytische therapeuten richten de aandacht op het verwerkte verleden

        Systeemtherapeuten behandelen het hele gezinssysteem om het kind te helpen

        Transpersoonlijke therapeuten willen een kind helpen om beter contact te krijgen met de bestaansgrond,

deoorsprong van de mens

        Medici onderzoeken en behandelen lichamelijke klachten

Doordat de kindertherapeut gebruik maakt van technieken uit al deze verschillende modellen, speciaal passend bij uw kind,
zorgt deze voor een zeer geÔntegreerde aanpak waarbij het kind altijd centraal blijft staan.
Deze behandelmethoden worden door elkaar gebruikt om het kind in staat te stellen datgene te doen wat hem
of haar beter doet voelen.
Het doel van de therapie is het kind te helpen controle te herpakken en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van de klacht.

 

 

Werkwijze integratieve kindertherapie.

 

Allereerst starten we met een kennismakingsgesprek tussen ouders en de kindertherapeut  waarin er een
wederzijdse kennismaking volgt.
In dit gesprek stellen we vast of de therapie geschikt is voor uw zoon/dochter.
Indien nee zal er een eventuele doorverwijzing kunnen plaatsvinden,
indien ja zal er een afspraak gemaakt worden voor een intake gesprek en daarna wordt er met de therapie begonnen.
Er kan bij verschillende moeilijkheden worden geholpen.

 

        Aangeleerde probleemgewoonten
(duimzuigen, nagelbijten, haar plukken, snoepen)

        Gedragsproblematiek
(woedeaanvallen, antisociaal gedrag, liegen, gebrek aan concentratie)

        Verwerken van emotionele conflicten
(traumaverwerking, angsten, rouwverwerking, scheiding, fobieŽn)

        Ontwikkelingsfase-problematiek
(eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidstraining)

        Omgaan met bijzondere eigenschappen
(spiritualiteit, nieuwe tijdskinderen, hoogdbegaafdheid)

        Lichamelijke en psychosomatische klachten
(hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn)

 

 

 

                                                                   

                               

 

 

 

www.dekinderstem.nl