Wat is Kindercoaching binnen mijn praktijk?

Veel leerlingen met een leerachterstand of met dyslexie denken vaak in beelden. Deze groep wordt ook wel genoemd als beelddenkers.
Ze hebben een tekort aan woordenschat en daardoor kan er een hiaat ontstaan in de lesstof.
Deze wordt dan niet (of slecht) begrepen en onthouden. Door informatie te vertalen naar beelden en pictogrammen kan deze
groep zich de lesstof wel eigen maken. Tevens door een gedegen structuur aan te bieden die de leerling  en opvoeders
zich gaandeweg eigen maakt zal er een ontwikkeling plaats vinden waardoor de leerachterstand zich zal gaan verminderen
en zelfs zich kunnen doen opheffen. Deze kindercaoching is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar.
De methode “Ik leer anders” wordt  hiervoor gebruikt. De ouders zijn aanwezig bij de sessies en leren mee.

Naast deze coaching bestaat er de mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding en/of remedial teaching. Hierbij zijn de ouders niet aanwezig.

 

 

Werkwijze Kindercoaching

Allereerst stellen we vast waar het probleem lig. Wat zijn de directe hulpvragen van uw zoon/dochter.
Daarna gaan we gericht met het probleem aan het werk.  We vormen een doelstelling.

We gaan:

informatie op de juiste wijze ordenen (beter onthouden)

alfabet en woorden (dictee) cijferveld

tafels en automatiseren van sommen

klokkijken

 

                                                                  

www.dekinderstem.nl